L'equip tècnic del consistori participa en una sessió de treball del PAM

Última revisió 18-01-2024 14:48
13/12/2023

> Aquest és l'espai on es publicarà el PAM 2023-2027 un cop s'aprovi

Des de fa uns mesos, el consistori compta amb el suport del Servei de Coordinació de Cooperació i Assistència Local de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona per tal d'estructurar i sistematitzar els continguts del Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2023-2027.

El PAM és el document que defineix el full de ruta de l'Ajuntament pels pròxims quatre anys i que permet racionalitzar les prioritats municipals tot incardinant-les amb els espais de gestió de l'organització.

El mes de novembre es va dur a terme una sessió dinamitzada amb tots els i les membres de l'equip de govern per definir el marc estratègic del document (missió, valors i objectius estratègics), i ara ha estat el torn de l'equip tècnic de l'Ajuntament per tal de concretar el marc objectiu.

Hi ha assistit treballadores i treballadores de totes les àrees del consistori, com esports, cultura, comunicació, urbanisme, comerç, etc. També hi ha participat l'alcalde Oriol Ribalta i la primera tinent d'alcaldia, Sílvia Tardà.

El treball del marc operatiu part consisteix a definir els objectius específics que es volen assolir des de cada àrea i establir un sistema per quantificar-los, és a dir, quins indicadors es faran servir per decidir si aquells objectius s'han complert.

D'aquí en sortirà una metodologia d'avaluació que, un cop el PAM sigui publicat, l'equip tècnic, juntament amb la regidoria corresponent, podrà quantificar indicant el percentatge de compliment. Això es farà a través d'una nova plataforma web que també ofereix la Diputació de Barcelona i que ajudarà a sistematitzar el contingut de manera clara i visual.

La voluntat del govern municipal és avançar en matèria de transparència i garantir l’accés a la informació pública. D’aquesta manera, el resultat final del PAM i el mètode d’avaluació permetrà un retiment de comptes part part dels sallentines i sallentines per facilitar l'avaluació de la gestió de govern.