Bústia ètica

 

Si no vols deixar el rastre de l'adreça IP i vols navegar de manera anònima, utilitza el navegador Tor

 

Tens coneixement d’alguna mala pràctica o conducta inadequada a l’Administració de l'Ajuntament de Sallent i vols fer una alerta? Pots aportar informació i documentació perquè el cas sigui estudiat? Ho vols fer anònimament? La Bústia ètica és el canal per fer-ho. 

La Bústia ètica és una de les obligacions que imposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Es tracta d'un canal de denúncia intern per notificar irregularitats en la gestió pública, un canal segur per impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern.

Permet a qualsevol persona fer alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Sallent i el seu sector públic, en àmbits com aquests:

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

Com accedir

 • A través de la plataforma electrònica de gestió de la Bústia ètica. Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garnteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.
 • A través de correu postal adreçat a Àrea de Transparència (Plaça de la Vila, 1 - 08650 Sallent).
 • Verbalment per via telefònica 938 370 200 o bé adjuntant un missatge de veu a la plataforma.
 • Presencialment sol·licitant una cita al telèfon d'OMIAC 938 370 200.

Objectius

 • Impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern a l'Ajuntament de Sallent i el seu sector públic.
 • Contribuir a garantir l’eficàcia dels codis ètics i de les regles de conducta en l’administració pública i assolir una bona gestió fonamentada en la qualitat democràtica institucional i en la confiança de les persones en les institucions públiques.
 • Garantir i afavorir que es compleixin els principis ètics i les regles de conducta que han de seguir els alts càrrecs i el personal directiu de l’Ajuntament de Sallent i el seu sector públic.
 • Garantir, fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en els àmbits de la gestió pública en matèria de contractació pública.
 • Garantir i fomentar les bones pràctiques i evitar irregularitats en matèria de funció pública.

Requisits

Les alertes adreçades a la Bústia ètica han de complir els requisits següents:

 • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de l'actuació pública.
 • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.
 • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l’administració de l'Ajuntament de Sallent.
 • No s’admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Confidencialitat

La Bústia ètica garanteix la confidencialitat de les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, de manera directa ni indirecta.

La persona alertadora té també l’opció de trametre l’alerta de manera anònima, sense facilitar en cap moment dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació.

Les persones alertadores obtindran protecció eficaç de l'Ajuntament de Sallent sobre la seva intimitat, privacitat i anonimat i sobre la seva integritat professional o laboral, d’acord amb allò que preveuen les normes reguladores.

El canal fa servir un sistema que oculta qualsevol dada que pugui permetre la identificació, tant de la persona que comunica els fets com del seu dispositiu informàtic connectat a la xarxa.

Queixes o suggeriments

Per altra banda, si es vol expressar una queixa o un suggeriment sobre el municipi o la gestió d'algun tema municipal el més indicat és fer-ho a través d'un altre canal: el tràmit de Queixes i suggeriments. Permet comunicar qualsevol assumpte i acotar-lo temàticament de manera que arribi directament al departament afectat.

Si no vols formular la queixa a través de l'Ajuntament de Sallent, pots fer-ho a través del Síndic de Greuges. En aquest enllaç pots veure els diferents canals de queixa que ofereix el Síndic.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-12-2023 13:27