Ple Municipal extraordinari de dimecres 28 de juny va aprovar, entre altres, les noves regidories, la composició dels grups polítics i els òrgans municipals de la corporació per a la propera Legislatura 2023-2027.

">

El primer Ple de la legislatura aprova l'organització i composició del consistori

Última revisió 30-06-2023 12:47
30/06/2023

El Ple Municipal extraordinari de dimecres 28 de juny va aprovar, entre altres, les noves regidories, la composició dels grups polítics i els òrgans municipals de la corporació per a la propera Legislatura 2023-2027.

Composició dels grups polítics

El nou Plenari està format per quatre grups polítics, els quals es van anomenar en un dels punts de l’ordre del dia i es va aprovar la designació del seu o seva portaveu: Sílvia Tarda per ERC Sallent, Guillem Cabra per Fem Poble, Anna M. Fernàndez per Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet i, finalment, Rosario Moreno pel PSC Sallent. Els 13 regidors i regidores que componen el Ple van prendre possessió del seu càrrec en la sessió de constitució del nou Ajuntament, el 17 de juny, amb 4 nous regidors (2 d’ERC, 1 de Junts i 1 de PSC) i 9 que es mantenen (7 d’ERC i 2 de Fem Poble).

Noves Tinències d’Alcaldia

El govern d’ERC, actualment amb 9 regidors i regidores, va assignar les Tinències d’Alcaldia. Concretament a quatre dels seus i les seves membres, dos de les quals durant la passada legislatura ja ostentaven aquest càrrec, Sílvia Tardà i Carme Escamez, i dos regidors que prenen aquest càrrec per primer cop, que són Miquel Estruch i Marc Prat.

L’alcalde Oriol Ribalta va justificar l’elecció de les tinències, sobretot, per les àrees que encapçala cada regidor i regidora. Així per exemple, Sílvia Tarda és “la primera mà dreta d’alcaldia i està a càrrec de règim intern”, Miquel Estruch “és important que estigui a les Juntes de Govern” per la magnitud i importància d’allò que deriva de l’àrea d’urbanisme. Així mateix, Carme Escamez “porta temes d’Hisenda” i Marc Prat s’encarrega de les àrees de Protecció Civil i emergències.

Fem Poble va intervenir per preguntar sobre el cas de dos regidors, Carme Escamez i Marc Prat, que no tenen dedicació exclusiva al consistori i que, per tant, reben indemnitzacions per assistència a les Juntes de Govern Local. Guillem Cabra va considerar que és un cas de polítics que “mantenen la seva feina i tenen un sobresou”. L’alcalde Ribalta va explicar que és una pràctica que es fa en molts ajuntaments “independentment del color polític” perquè és una “manera de retribuir la feina”, ja que pot passar que “estiguis fent feina durant molts dies i que el dia de la Junta (...) no puguis assistir-hi i no cobris per la feina feta”.

Periodicitat dels òrgans de govern

Els Plens Municipals continuaran celebrant-se el segon dimecres no festiu de cada dos mesos a les 7 h de la tarda. Els Plens de caràcter extraordinari seguiran el règim de convocatòria i celebració establerts per la normativa vigent.

Aquest punt va ser motiu de debat durant el Ple, ja que els tres grups de l’oposició van votar en contra de celebrar els Plens cada dos mesos. En paraules d’Anna M. Fernàndez de Junts per Sallent, va defensar que “pel funcionament de l’oposició no és bo i proposem que es facin cada mes”. En la mateixa línia, Clara Ferrés de Fem Poble va considerar que si se celebressin els Plens cada mes, es permetria més participació i que, així, “no es vetlla perquè [el Ple] sigui un òrgan participatiu, eficient i el màxim democràtic”.

L’alcalde Oriol Ribalta va comprometre’s a reunir-se amb tots els regidors i regidores els mesos que no hi hagi Ple per poder treballar tots els temes.

Pel que fa a les Juntes de Govern Local es mantenen pel que fa a la periodicitat (cada dimarts no festiu a 2/4 de 6 h de la tarda) i canvien els seus membres, a excepció de Sílvia Tardà. S’hi afegeixen els regidors i regidores amb tinència d’alcaldia, que són Miquel Estruch, Carme Escamez i Marc Prat.

Finalment, es va assignar la periodicitat de les Comissiones Informatives, les quals se celebren els dimarts de la setmana prèvia als Plens Municipals. En formen part tots els regidors i regidores del consistori perquè és l’òrgan on s’informa i es debat els temes que es tractaran en la sessió plenària.

Dedicació i retribució dels alts càrrecs

En aquest Ple també es va establir la dedicació de cada regidor i regidora de l'equip de govern, les indemnitzacions per assistència als òrgans de govern i les retribucions dels alts càrrecs. 

Les retribucions dels alts càrrecs va en funció del règim de dedicació. Dels 9 components de l’equip de govern, 7 d’ells tenen reconeguda dedicació: 3 amb dedicació exclusiva (Oriol Ribalta, Sílvia Tardà i Miquel Estruch) i 4 amb dedicació parcial (Neus Solà, Diego Miranda, Cristina Luna i Joan Caballero), que en la majoria de casos vol dir que mantenen la seva feina fora del consistori. A partir del juliol, una de les regidories del 100 % de dedicació passarà al 70 %.

Alcaldia, amb dedicació del 100 %, rep una retribució de 47.000 euros bruts anuals. Seguidament, les dues regidories a temps complet reben 44.000 euros bruts anuals cadascuna (quan una d'aquestes regidories passi al 70 %, la retribució serà proporcional); 22.000 euros bruts anuals per a la regidoria amb 50 % de dedicació; 17.600 euros bruts anuals per a la dedicació del 40 %; 13.200 euros bruts anuals amb dedicació al 30 %; i, finalment, 6.600 euros bruts anuals per a la regidoria amb dedicació del 15 %.

Pel que fa a les sessions de Ple, els i les membres que no tenen reconeguda cap dedicació reben indemnització per assistència, que són els regidors i regidores de l’oposició i dos membres de l’equip de govern: 295 euros d’indemnització en el cas dels Plens ordinaris i 147’5 euros si són extraordinaris. Pel que fa a les sessions de Juntes de Govern Local, que només afecta els dos regidors i regidores de l’equip de govern que no tenen dedicació reconeguda, es rep una indemnització de 245 euros.

Assignació i distribució de les regidories

L’alcalde Oriol Ribalta va presentar les diferents àrees de treball o regidories que s’assignen a cadascun dels 9 regidors i regidores que formen l’equip de govern. Queda de la següent manera.

Oriol Ribalta

 • Relacions Institucionals
 • Règim General
 • Governació

Sílvia Tardà

 • Recursos Humans i Règim Intern de Personal
 • Acció Social (serveis i polítiques socials)
 • Educació
 • Àrea de Cicles de la Vida (infància, adolescència, joventut i gent gran)
 • Igualtat i Feminismes

Miquel Estruch

 • Urbanisme, Serveis Tècnics i Obres Públiques
 • Habitatge
 • Serveis Municipals (neteja viària, subministrament d’aigua, sistema de sanejament i clavegueram, enllumenat públic, cementiri i tanatori, parcs i jardins, escombraries)
 • Manteniment Municipal i Mobilitat (brigada, mobiliari urbà, espais i equipaments públics)
 • Acció Verda (sostenibilitat i poble verd)

Neus Solà

 • Promoció de Poble (Turisme, imatge de poble i patrimoni)
 • Comunicació, Informació (OMIAC), Polítiques Digitals i Transparència
 • Participació ciutadana (Presidència OTP Cabrianes)
 • Organització i Serveis Interns
 • Residència Sant Bernat

Diego Miranda

 • Cultura (acció cultural i Fàbrica Vella)
 • Festes (Enramades i Festa Major)
 • Entitats (relació amb entitats i coordinació de sales municipals i d’entitats)
 • Memòria històrica

Carme Escamez

 • Hisenda i Tresoreria
 • Gestió i Serveis Econòmics

Marc Prat

 • Protecció Civil (ADF i bombers)
 • Món Rural i Camins
 • Medi Ambient i Ecologismes
 • Esports

Cristina Luna

 • Promoció Econòmica
 • Comerç i Consum
 • Ocupació
 • Indústria

Joan Caballero

 • Salut Pública i Promoció de la Salut
 • Cooperació
 • Regidor de Polítiques Joves d’Oci i Esport

Vídeos

Ple Municipal Extraordinari del dimecres 28 de juny de 2023