Convocatòria del Ple Municipal del 12 de juliol de 2023

Última revisió 07-07-2023 14:50
07/07/2023

El Ple es farà de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament i es podrà seguir en directe a partir de les 19:00h del vespre. Consulta aquí la convocatòria.

Pots seguir-lo a través de:

Si prefereixes veure un resum dels principals temes tractats, a Instagram i Facebook en farem un seguiment al moment. Busca’ns com a @somsallent a Instagram i Ajuntament de Sallent a Facebook.

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari del dia 28 de juny de 2023.
 2. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari urgent del dia 28 de juny de 2023.
 3. Proposta aprovació compte general 2022.
 4. Proposta aprovació instruccions de control intern.
 5. Proposta reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2023
 6. Proposta expedient modificatiu 8/2023 crèdits extraordinaris i suplements.
 7. Proposta aprovació inicial de la Modificació Puntual núm.16 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que afecta a sis àmbits discontinus de sòl urbà.
 8. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres corresponents a la comunicació prèvia d’obres CPOU 32/2023 de Institut Català de la Salut i atorgar bonificació del 95% de l´ICIO per les obres de instal•lació de plaques fotovoltaiques al CAP Sallent.
 9. Proposta d'acord de Ple per aprovar el II Pla Intern d'Igualtat de gènere de l'Ajuntament de Sallent.
 10. Proposta al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya de les dues festes locals per l'any 2024.
 11. Modificació de l'acord de ple del dia 28.06.2023: Moció relativa a la determinació personal eventual.
 12. Moció per mostrar el desacord amb l’autorització de les infraestructures d’evacuació, de la línia aèria d’alta tensió a 25kv fins a la set sallent 25kv, que passa pel terme municipal de sallent; que està contemplada dins el projecte de la planta solar fotovoltaica anomenada ps Avinyó, de 20.521,38 kwp i 21.285 kw sobre terreny en sòl no urbanitzable, al terme municipal d’Avinyó.
 13. Seguiment i control.
 14. Precs i preguntes.