Sol·licitud de llicència d'obres menors

És el permís necessari per a la realització de les obres considerades com a menors, que són les que no comporten augment de la superfície ni del volum de l'immoble, però que modifiquen la distribució o afecten parts generals de l'edifici.

Des de petites reformes fins a permís per enderrocar total o parcialment una edificació, instal·lar una grua torre per a la construcció d'un edificació, per a bastides…

Segons el tipus d´obra caldra una documentació o una altre, a sota hi ha especificada la documentació per enderrocs, bastides i grues.

Com pots fer la tramitació?

Has de presentar tota la documentació que trobaràs descrita a l'apartat d'aquesta pàgina "Documentació necessària".

El propietari o promotor de l'obra.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina Municipal d'Informació i Atenció al Ciutadà (OMIAC)Plaça de la Vila, 108650 - Sallent (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: sobre el PEM (Pressupost d'Execució Material) s'aplica un 3,75% (segons ordenança fiscal núm. 5) - Taxa: sobre el PEM s'aplica un 0,50 % (segons ordenança fiscal núm.12) - Placa: 18€ (seg

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-01-2024 13:35