Habitatge d'establiments turístics

Tenen la consideració d'habitatges d'ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques que estableix aquest Decret.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances

Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.

Com fer el tràmit?

Per fer el tràmit telemàticament, cal que presentis una instància genèrica (aquí pots accedir a l'enllaç) juntament amb la documentació adjunta que trobaràs en aquesta pàgina, a l'apartat de "Documentació necessària".

Si no disposes dels recursos necessaris per fer el tràmit telemàticament, pots fer-lo de forma presencial a l'OMIAC de l'Ajuntament de Sallent. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 837 02 00.

La persona física o jurídica propietària de l'habitatge o el seu representant. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.
En qualsevol moment previ a l'inici de l'ús turístic.

Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Adjuntant la documentació requerida a la instància i la cèdul·la d'habitabilitat. Necessiteu tenir certificat digital.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-01-2024 09:37