Comunicació prèvia d'obres

Per fer el tràmit telemàticament, cal prèviament omplir el formulari de comunicació prèvia d'obres i autoliquidació amb bonificació o sense bonificació, a banda de la documentació requerida a presentar i, seguidament, iniciar el tràmit per internet.

Com fer el tràmit

Per fer el tràmit telemàticament, cal fer-ho a través d'una instància genèrica (aquí pots accedir a l'enllaç) juntament amb la documentació adjunta que trobaràs en aquesta pàgina, a l'apartat de "Documentació necessària". Cal que prèviament facis el pagament d'autoliquidació i adjuntis el comprovant de pagament amb la sol·licitud.

Si no disposes dels recursos necessaris per fer el tràmit telemàticament, pots fer-lo de forma presencial a l'OMIAC de l'Ajuntament de Sallent. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 837 02 00.

Informació del tràmit

Substitueix a la llicència i s'utilitza en el cas de les següents actuacions, amb l'excepció de les que es plantegin sobre edificis o espais catalogats o d'especial protecció.

a) Obres en edificacions:

 • Obres interiors que no afectin elements estructurals, ni comportin canvi d'ús ni modifiquin les condicions d'habitabilitat.
 • Arranjament de façanes, voladissos i/o canvis en l'aspecte exterior, sense afectació de la configuració arquitectònica i/o estructural de la façana.
 • Col·locació de marquesines, tendals, rètols i altres elements publicitaris, que no afectin estructura ni configuració arquitectònica de l'edifici.
 • Reparacions no estructurals de cobertes i terrats.

b) Obres en el sòl (públic o privat):

 • Obertura de cates (màxim 2 m2).
 • Tancaments de finques
 • Treballs de neteja, desbrossament i jardineria, sense tala d'arbres.
 • Obres auxiliars de la construcció (tanques, casetes, sitges de ciment i bastides fins a 6 m d'alçada. (Tanmateix, l'autorització per aquestes obres es pot incloure en l'expedient de les obres principals al servei de les quals es plantegen).
 • Moviments de terres que no suposin modificacions superiors a 1 metre de la cota natural del terreny.

c) Documentació requerida per a la instal·lació de plaques solars:

 • Memòria tècnica  de la instal·lació.
 • Plànol de situació i emplaçament.
 • Croquis o plànols de planta, alçat i/o secció a escala, acotats i indicant la superfície de l’àmbit de la intervenció.
 • Fotografies.
 • Pressupost.
 • Certificat de solidesa de la coberta on es pretengui instal·lar els captadors fotovoltaics, que inclogui la certificació de no generació de runa (altrament caldrà aportar un certificat de dipòsit per a la gestió de runes).
Qualsevol persona.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina Municipal d'Informació i Atenció al Ciutadà (OMIAC)Plaça de la Vila, 108650 - Sallent (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal que empleneu la sol·licitud d'instància genèrica i adjunteu el formulari de comunicació prèvia d'obres i autoliquidació que trobareu en aquesta pàgina a l'apartat "Documentació necessària", juntament amb altra documentació requerida. Necessiteu tenir certificat digital.

Preu

Taxa: 0,5% del pressupost (tarifa mínima 30,00 €). Impost: 3,75% del pressupost de l'obra.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-01-2024 14:27